Karate klub Kovinar Maribor

http://karate-klub-kovinar-maribor.webs.com/

 

 Shitō-ryū


糸東流

 

Karate klub Kovinar deluje že več kot 30 let in je vzgojil ogromno dobrih tekmovalcev, kateri so in še vedno segajo po najvišjih odličjih. Vzgojil je tudi veliko mojstrov, ki svoje znanje z veseljem prenašajo na mlajše generacije.

 

Vadba sodobnega karateja v tekmovalnem smislu predstavlja velik športni napor. Za dobre rezultate so potrebni vztrajnost, volja in odrekanje, saj vrhunski šport terja neizmerne napore, ki jih zmorejo le redki posamezniki.

 

Ob tekmovalni naravnanosti pa je v karateju poglavitnega pomena samokontrola oziroma samodisciplina, ki terja še več napora, kot je premagovanje vidnih nasprotnikov, saj je najtežje premagati notranjega nasprotnika – strah in ego. To je boj, ki traja vse življenje in se mu nihče ne more izogniti.Z vadbo karateja ta boj postane bolj izrazit in neusmiljen, zato nas tudi hitreje privede do cilja – notranjega miru in zadovoljstva.

 

……………………………………………………………………….

 

Dragi karateisti, želim vam, da bi z vzgojo in trdnim psihološkim treningom dosegli nadzor nad svojim telesom in mislimi. Tako bo odpadla bojazen, da bi se nasilno dokazovali v šoli ali celo na ulici. Ko boste dosegli telesne in moralne kvalitete, boste z lahkoto kljubovali vsem naporom in težavam v življenju, ker se boste zavedali, kaj vam daje moč, pokončnost in trden značaj. Takrat bodo na vas še bolj ponosni starši, učitelji, prijatelji in vsa naša družba.

 

Karate poznamo danes kot tekmovalno borilno veščino, kot rekreativno športno disciplino in kot metodo moderne samoobrambe.

 

Pri karateju se razvijamo in krepimo fizično in duhovno moč. Prav duhovnost daje temu športu poseben čar. Treningi so organizirani in prilagojeni starostni skupini in zahtevnostni stopnji vadečih. Stari Japonci so karate uvrstili celo v obvezen šolski program.

 

Trenirajo ga lahko vsi, ne glede na starost in spol.

 

Starostne skupine:

– “najmlajši” ( vrtec, osnovna šola )
– “mladinci” ( dijaki, študentje )
– “seniorji
– “veterani

V vseh starostnih skupinah se izvajajo rekreativni in tekmovalni programi. ( po želji posameznika )